Bild
;
Tema: så mår haven Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Syret minskar på Östersjöns botten

Både andelen helt syrefria områden och områden med syrebrist fortsätter öka i Östersjön. Dessutom är halterna av svavelväte de högsta man någonsin uppmätt. Det framgår av den årliga syrerapporten från SMHI.

Sedan 2008 har SMHI genomfört återkommande analyser av syresituationen i Östersjöns djupvatten. Årets rapport ger en uppdatering för 2021 och presenterar preliminära resultat för 2022.

Främst är det i områden i södra Östersjön och Finska viken som man ser en ökning av syrefria områden. Cirka en femtedel av bottnarna var helt utan syre, och en tredjedel led av syrebrist.

– Årets mätningar visar att utbredningen av syrebrist i Östersjön är fortsatt på samma höga nivå som 2020, men i år kunde vi även uppmäta extremt höga svavelvätehalter, de högsta som vi påträffat hittills. De högsta halterna återfanns i djuphålan öster om Gotland. Det här visar att minskad belastning av näringsämnen till Östersjön ännu inte har haft någon effekt på utbredningen av syrebrist, berättar Lena Viktorsson, oceanograf vid SMHI, i ett pressmeddelande.

Ytterligare anledningar till att de syrefattiga områdena breder ut sig kan vara en brist på inflöde av syresatt vatten från Västerhavet, samt att temperaturen på vattnet i Östersjöns djupvatten har ökat, vilket bidrar till en långsammare återhämtning.

MER LÄSNING