Bild
Bild: Copernicus Climate Change Service/ECMWF
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Ovanligt varmt i Östersjön – och i världen

I november i år har ytvattnet i Östersjön varit två grader varmare än normalt. Och det är förstås inte bara haven som är varma. Globalt sett var denna november den varmaste novembermånaden vi haft sedan mätningarna startade.

Det är inte heller bara november som varit rekordvarmt. FN:s meteorologiska världsorganisation WMO förutspår att 2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts. Temperaturerna har bland annat varit exceptionellt höga över en stor region i norr som innefattar Sibirien och de arktiska haven.

Att haven är rekordvarma påverkar de marina ekosystemen som under 2020 både har utsatts för plötsliga värmeböljor och den generellt långsamt stigande temperaturen. Samtidigt blir haven allt surare eftersom de absorberar stora mängder av den koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Även i Skandinavien har det varit varmare än normalt, och flera värmerekord har slagits. Det påverkar förstås vårt innanhav Östersjön. I september och oktober i år höll ytvattnet normal temperatur, men sedan kom en ovanligt varm november och Östersjön är nu cirka två rader varmare än normalt. Det här får effekter.

- I just Östersjön pratar man mycket om stora problem med övergödning och syrebrist i bottnarna. Sådana processer går snabbare om det är varmt i vattnet, säger Lena Viktorsson, som är oceanograf på SMHI.

MER LÄSNING