Bild
Bild:
;
Tema: klimat

Värmeböljor i haven – men också köldchocker

Varmare hav är kanske det tydligaste tecknet på planetens pågående uppvärmning och marina värmeböljor har blivit både vanligare och mer intensiva. Mindre känt är att klimatförändringarna också kan orsaka kallvattenchocker, med katastrofala konsekvenser för många arter.

Under våren 2021 rapporterades minst 260 döda djur, inklusive hajar, mantor och bläckfiskar, längs stränderna i Sydafrika. Forskare, vid bland annat James Cook University i Australien, har nu kunnat koppla massdöden till snabba kallvattenströmmar som steg upp från djupet. På bara några timmar sjönk temperaturen med uppemot nio grader – och därmed även kroppstemperaturen hos de växelvarma djuren.

 Genom att analysera data från satelliter och mätstationer har forskarna kunnat påvisa en ökning av kallvattenchocker som tros vara kopplade till klimatförändringarnas påverkan på havsströmmar. Studien visar också hur bland annat hajar försöker simma mot varmare vatten när temperaturen sjunker under en viss nivå. På motsvarande sätt kan varmare vatten göra att arter söker sig till nya områden, där de i vissa fall riskerar att dö av kallvattenchocker. Situationen är särskilt oroande runt Afrika och Australien, där dessa händelser ökar i omfattning enligt studien.

 Även om värmeböljor fortfarande är betydligt dödligare för livet i havet, påpekar forskarna att kallvattenchocker blir vanligare. Studien visar också på komplexiteten i hur klimatförändringarna slår mot de marina ekosystemen.

MER LÄSNING