Bild
;
Tema: övergödning Tema: klimat Tema: havsforskning

Blåstångsskogar släpper ut metan

En ny studie visar att blåstångsskogar släpper ut stora mängder metangas, vilket motverkar deras förmåga att ta upp koldioxid. Men de fungerar fortfarande som betydelsefulla kolsänkor.

Precis som annan växtlighet tar blåstång upp koldioxid från atmosfären. Under ett år lagrar blåstångsskogar in ungefär 0,52 ton koldioxid per hektar. Men nu har forskare upptäckt att de här skogarna även släpper ut metangas.

Christoph Humbug från Stockholms universitets Östersjöcentrum är medförfattare till studien. Han säger att det var lite förvånande att blåstången avgav metan, eftersom de växer på hårt substrat och inte på mjukt sediment där metan normalt bildas.

- Men vi fann att det finns fickor av sediment mellan algerna och där hittade vi de metanbildande mikroorganismerna – arkéer. Arkéerna hittades också på flytande fintrådiga alger och ansamlingar av organiskt material som finns i anslutning till blåstången.

Även om man räknar med utsläppen av metan så ger blåstången fortfarande en nettoinlagring av koldioxid, men den har minskat till ungefär 0,38 ton per hektar och år.

– Att ta hand om och återställa livsmiljöer med makroalger kan fortfarande vara viktigt ur ett klimatperspektiv. Vår studie visar att dessa miljöer är nettokoldioxidsänkor, bara inte så stora som ibland har föreslagits, säger Christoph Humborg.

MER LÄSNING