Bild
Bild: M. Granberg/privat
;
Tema: övergödning

Algmattor lägger locket på

Övergödning, överfiske – och klimatförändringar. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att fintrådiga algmattor ökat kontinuerligt sen 80-talet. Den senaste tidens milda väder har skapat ytterligare gynnsamma förhållanden och får nu algerna att snabbt breda ut sig.

Den senaste tiden har många boende längs västkusten observerat stora områden med extremt fintrådiga alger, framför allt i grunda havsvikar och i hamnar. Det är inte ovanligt att sådana här, så kallade algmattor växer snabbt under lugna och varma förhållanden, så som vädret har sett ut under stora delar av våren.

De bakomliggande orsakerna till att algmattor ökat dramatiskt i utbredning sen 1980-talet beror sannolikt på att stora mängder näringsämnen läckt ut i havet under lång tid.
-Det tillsammans med en minskning av stora rovfiskar, som i sin tur orsakat en kedjereaktion med förlust av algätande småkryp som följd, har gjort att sådana här mattor av alger ökat i utbredning de senaste 40 åren, säger Per Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Även om näringsbelastningen till Skagerrak minskat sen -90-talet har algerna fortsatt att öka i utbredning, något som Per Moksnes tror beror på att de grunda vikarna redan är mättade av näring, torsken fortfarande borta och en allmän temperaturökning gynnat tillväxten.

Fintrådiga alger i grunda havsvikar leder till bland annat syrebrist och sämre förutsättningar för fisk längs kusten. I skyddade vikar, det vill säga vikar som inte berörs av vind och vågor, har det observerats hur kompakta mattor av alger täckt både bottensediment och ålgräsängar. De påverkar det lokala ekosystemet på flera sätt. Bland annat bildas ett ”lock” över sedimentytan, vilket minskar vattenomsättningen och hindar tillförsel av syre. Exempelvis minskar antalet fiskarter i områden med stor utbredning av algmattor.

MER LÄSNING