Bild
;
Tema: övergödning

Hästgårdar kan orsaka övergödning

Hästhållning kan ha stor påverkan på sjöar och hav, särskilt när de ligger stadsnära och nära vattnet. Det framgår av en studie som undersökt näringstillförseln från ett antal hästgårdar i Ekerö.

Övergödning är ett av Östersjöns absolut största miljöproblem, och de största utsläppskällorna är jordbruk och avlopp. Men även mindre näringskällor behöver inkluderas i åtgärdsarbetet, särskilt då de kan ha stora negativa effekter lokalt. En av dessa är hästnäringen.

– I de områden vi undersökte ökade belastningen med ungefär 30-40 procent för fosfor och 20-35 procent för kväve där det finns omfattande hästverksamhet, säger Linda Kumblad, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och huvudförfattare till studien.

Forskarna har identifierat en rad faktorer som avgör hur stor belastningen blir från olika hästgårdar, och man ger även tips på åtgärder. Det handlar framför allt om att ta hand om gödseln på ett bra sätt och ha färre hästar per ytenhet. Idag hålls drygt två tredjedelar av Sveriges totalt cirka 350 000 hästa i stadsnära miljöer där ytorna är mer begränsade.

MER LÄSNING