Bild
;
Tema: övergödning Tema: klimat Tema: miljöövervakning

Hoppet om framtiden har stärkts

Det går att bli av med Östersjöns döda bottnar även i ett förändrat klimat. Det är budskapet från det välrenommerade forskningsinstitutet IOW i Tyskland. Det som krävs är att vi fortsätter arbetet med att minska tillförseln av näring i enlighet med Östersjöländernas gemensamma aktionsplan.

En stor oro hos både forskare och beslutsfattare har varit att klimatförändringarna skulle göra det svårt, eller omöjligt, att stoppa övergödningens stora effekter på Östersjön. Döda bottnar, algblomningar, grumligt vatten och ont om matfisk är några av de tydligaste konsekvenserna.

Forskarna i Tyskland har använt en stor mängd befintliga tidsserier och modeller över hur ekosystemet fungerar. De har kombinerat dem med flera möjliga scenarios om hur framtiden kan te sig beroende på om vi lyckas minska utsläpp av växthusgaser och näringsämnen. Genom att samköra dem i sammanlagt 48 olika kombinationer har de lyckats visa var de stora osäkerheterna finns och därmed kunna uttala sig med större säkerhet.

- Den goda nyheten är att de planerade åtgärderna kommer att ha effekt, säger huvudförfattaren Markus Meier, som också arbetat på SMHI och Stockholms universitet. Men det kommer troligen att ta flera decennier innan vi kan se en tydlig minskning av döda bottnar, eftersom den naturliga variationen är så stor. Västra Gotlandsbassängen är den plats där det kommer att märkas först.

På IOW:s sida finns en animering som visar hur syrebristen i Östersjöns bottnar förändras från 1850 och ända fram till 2098. Där ser man tydligt den stora försämringen som inträffat efter 1960 och hur bra det kan bli, om vi följer de bästa scenarierna för framtiden.

- Det här är resultat som överensstämmer med och stödjer våra slutsatser, säger Bo Gustafsson från Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vi presenterade dem i en rapport och en Policy brief tillsammans med SMHI förra året. Allt hänger på hur väl vi lyckas med att minska både växthusgaser och näringsämnen. Vårt agerande är viktigare än någonsin.

MER LÄSNING