Bild
Bild: UFA Show & Factual
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer Tema: miljöövervakning

Unika fiskfynd i Arktis

Atlanttorsk och bläckfisk förekommer mycket längre norrut än man tidigare trott. Forskare har för första gången kartlagt fiskbeståndet i centrala Norra Ishavet, och konstaterar att det finns ett fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen som behöver skyddas.

Det var under forskningsexpeditionen MOSAiC, med den tyska isbrytaren Polarstern, som forskarna för första gången upptäckte fisk på djupt vatten nära Nordpolen. Under den metertjocka isen, på 350-400 meters djup, lyckades man fånga fyra större fiskar.

– Det var helt oväntat att atlanttorsken, som är en kustfisk, skulle finnas så långt norrut i en fyra kilometer djup ocean. Jag blev så exalterad att jag skrek högt och pussade fisken när vi fick upp den, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marin ekologi vid Stockholms universitet och forskningsledare för projektet.

Med en djuphavskamera upptäckte forskarteamet dessutom att atlantisk armkroksbläckfisk och atlantisk prickfisk också förekommer långt norrut. Fynden tyder på en väl fungerande näringsväv och kan förklara hur säl, valross och isbjörn kan överleva vid Nordpolen. Fiskbeståndet är dock väldigt litet, och därför viktigt att skydda.

– Även om det kommer in större fiskar med atlantströmmarna, är Norra Ishavets förmåga att behålla större fiskbestånd begränsad på grund av sin brist på näring. Vår slutsats är att fisken bara räcker till för Arktis eget djurliv, inte för kommersiellt fiske, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm.

MER LÄSNING