Östersjön från rymden: användning av vattnets färg för att förbättra vår förståelse för ekologiska drivkrafter i Östersjön

Det övergripande målet med denna avhandling är att bredda vår förståelse och användning av satelliter och marin fjärranalys för en förbättrad övervakning och förvaltning av Östersjön och dess olika kustområden.

Kustområden är de mest tätbefolkade områdena i världen och är följaktligen under stark påverkan av människor. För att skydda kustområdens ekologiska roll och funktion krävs kontinuerliga övervaknings- och förvaltningsinsatser. Fjärranalys, ett snabbt framväxande forskningsområde, ger en enastående möjlighet att övervaka både land och hav från rymden. Denna avhandling undersöker de senaste rön i marin fjärranalys, testar flera bildbehandlingsalgoritmer, utvärderar och kartlägger vattenkvalitets-indikatorer – både lokalt och för hela Östersjöområdet – samt tillhandahåller unika övervakningsdata för att komplettera redan befintliga data såsom övervakningsdata från fältkampanjer och data beräknade från kustvattenmodeller.

Huvudresultatet är tillförlitliga parametrar av vattenkvalitet framtagna för Östersjön och dess kustområden med hjälp av unik marin fjärranalys-data. Avhandlingen påvisar fördelarna med att använda fjärranalys för att förbättra vår förståelse av kustnära dynamiska processer, liksom Östersjöns ekologi, på en större övergripande skala som helt enkelt inte är möjligt på något annat sätt.