Hur mår de stora djuren i Östersjön?

Östersjön är övergött, förorenat och överfiskat – men hur mår egentligen djuren som lever i detta krisdrabbade hav? Den frågan besvaras i en ny rapport i Östersjöcentrums serie. Rapporten beskriver hälsa, miljögifts- och beståndsstatus hos nio av Östersjöns marina däggdjur, sjöfåglar och fiskar.

Östersjön är övergött, förorenat och överfiskat – men hur mår egentligen djuren som lever i detta krisdrabbade hav? Den frågan besvaras i en ny rapport i Östersjöcentrums serie. Rapporten beskriver hälsa, miljögifts- och beståndsstatus hos nio av Östersjöns marina däggdjur, sjöfåglar och fiskar.

Rapporten bygger på data från miljöövervakning och officiella hemsidor som sammanställer miljöövervakningsdata och forskartexter. En del information kommer också från studier och vetenskapliga artiklar och redaktörerna Ellen Bruno, omvärldsanalytiker, och Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist, har också haft tät kontakt med många forskare och experter.