havet.nu tipsar

Här tipsar vi om olika seminarieserier, lärarmaterial och trevliga utställningar om havet man kan besöka eller ta del av via nätet. Tipsa oss gärna om fler!

Dokumentärfilm: Hotade hajar och smarta bläckfiskar

På SVT Play finns just nu två prisade dokumentärer om livet i havet. I "Kalla havens hajar" får vi stifta bekantskap med de hajar som finns i våra nordliga vatten. Dokumentären "Min vän bläckfisken" söker svar på frågan hur intelligenta dessa mytomspunna mollusker egentligen är. Båda filmer rekommenderas varmt för regniga sommarkvällar!

Medborgarforskning: Studera grönalger och tång

De grunda bältena med fintrådiga alger och blåstång tillhör Östersjöns viktigaste miljöer.
Du kan göra 3 UPPGIFTER i sommar och hjälpa algforskarna: undersöka smådjur som lever av tången, leta efter den ovanliga hösttången eller kolla på grönslickens färg och form som visar hur näringsrikt vattnet är. Det går också att göra flera uppgifter samtidigt!

Städa en strand!

Skräp av allehanda slag hamnar ständigt ute i naturen, i havet och på våra stränder. Skräpet kommer bland annat från båtar till havs, överfulla soptunnor på land och från solbadande turister. Vill du och din organisation hjälpa till att städa en strand så finns tips här.

Klimatet just nu

Jorden blir varmare, isarna smälter, havsnivån stiger. Hur går det med att bromsa den globala uppvärmningen? Dagens Nyheters klimatkoll förklarar.

Lyssna: Arktisexpeditionen

Radiodokumentär från den största arktiska expeditionen någonsin. Marinbiologen Pauline Snoeijs Lejonmalm var med ombord på fartyget Polarstern som var ett helt år infrusen i Arktis is. Pauline försöker fånga fisk i mörkret vid Nordpolen, men isbjörnar, stormar och smältande is gör det till en kamp.

Skolmaterial: Algo Kidz

Algo Kidz berättar om havet, algerna och deras betydelse för planeten. Linnéuniversitetets projekt Algoland har framgångsrikt forskat på hur alger kan rena rökgaser ur luften och rena vatten från kväve och fosfor. Nu tar projektet steget över till barnens värld och lanserar det nya skolmaterialet Algo Kidz, som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 3.

Skolmaterial: Om hållbart fiske

MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling. Läroplanskopplat undervisningsmaterial med anknytning till de globala målen för hållbar utveckling. Materialet består av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, kortfilm, diskussionsunderlag och mycket mer.

Föredrag: Östersjön - vårt svenska Galapagos

Östersjön öppnades till Atlanten för bara 8000 år sedan och därefter har en mycket snabb genetisk anpassning skett när arterna etablerat sig i detta brackvattenhav. Hur har det gått till och vad kan det lära oss om framtiden?
Lyssna på Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, i denna föreläsning från Kungliga Vetenskapsakademien från den 9 september.

Webbinarium - Människan och Havet 2.0

En webbinarie-serie om de utmaningar och möjligheter som finns inom havspolitiken.
Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Vid webbinarierna hoppas vi skapa en aktiv dialog mellan forskare, aktörer, politiker och beslutsfattare om vad som behövs för att möta de utmaningar vi står inför, vilka kunskapsluckor som finns och de möjligheter som en hållbar förvaltning av hav och marina resurser innebär.

Webbinarium - Baltic Breakfast

Stockholms universitets Östersjöcentrum arrangerar frukostseminarier en gång i månaden. Där presenteras den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Seminarierna livesänds och kan ses även i efterhand.

Besök - Havets Hus i Lysekil

När du stiger in i Havets Hus omges du snart av närmare 30 akvarier, från riktigt stora till lite mindre. Alla är fyllda med spännande varelser från Västerhavet. Lär känna sjöstjärnor, krabbor och eremitkräftor i klappakvariet. Se hälleflundror och stora torskar simma ovanför ditt huvud i tunnelakvariet eller sätt dig ner en stund i samlingssalen och fängslas av det marina livet på storbildsfilm.

Föredrag: Kampen mellan havet och Grönlandsisen i ett varmare klimat

Polarforskaren Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet, håller en föreläsning om en forskningsexpedition till Grönland för att bättre förstå hur glaciärerna beter sig när de kommer i kontakt med havet.

Skolmaterial - Levande kust

Sammanfattande kunskap och lärdomar från projekt Levande kust - ett restaureringsprojekt i full skala. Projektet genomfördes i Björnöfjärden i Stockholms skärgård för att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Här finns fina illustrationer som visar vad som gjordes och vad det fick för resultat, liksom instuderingsfrågor för skolelever.

Västerhavsveckans skolmaterial

Vill du diskutera havsmiljöfrågor med vänner, barn eller elever?
Västerhavsveckan har på sin hemsida samlat material och filmer om havet som lämpar sig väl för elever, lärare och andra intresserade.

Skolmaterial - Spelet om Östersjön

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har tagit fram olika utbildningspaket med bland annat webbaserade rollspel och övningar om Östersjön. Målgruppen är högstadie- och gymnasielever.
Materialet är uppdelat i:
• Spelet om Östersjön (on-line material)
• Bygg Östersjöns ekosystem (nedladdningsbart material)
• Uppdrag miljöövervakning (on-line material)

Baltic eye - Samhällsrelevant östersjöforskning från fyra fokusområden

Läs och lyssna på det senaste om Östersjöns aktuella samhällsrelaterade problemområden - övergödning, livsmiljöer, hållbart fiske och farliga ämnen.

Sharks4kids

Pedagogiska och inspirerande filmer och skolmaterial på engelska för de som vill veta mer om hajar.