Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: engagera dig

Fira den biologiska mångfalden imorgon!

Lördagen den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. En dag för att betona vikten av biologisk mångfald för fungerande ekosystem och för mänskligheten. FN har konstaterat att den nuvarande förlusten av biologisk mångfald är ett globalt hot.

Biologisk mångfald handlar om variationerna inom en art, mellan arter och mellan livsmiljöer. En stor mångfald ökar ekosystemens förmåga att klara av förändringar och ovanliga händelser. Biologisk mångfald behövs för att upprätthålla en mängd olika ekologiska processer på jorden - processer som är livsviktiga för vi ska få mat, rent vatten och ren luft.

I en rapport från 2019 skriver FN att två tredjedelar av havsmiljöerna i världen har en tydlig påverkan från oss människor. Vart tredje fiskbestånd är överfiskat och mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade.

När det gäller våra svenska hav visar undersökningar av biologisk mångfald att det är långt kvar för att nå miljömålet om ett rikt växt- och djurliv.

I samband med den biologiska mångfaldens dag i år har FN släppt rapporten Protected Planet Report. Där framgår att målet för perioden 2010–2020, som var att skydda 17 procent av jordens landområden och 10 procent av havsområdena, är uppnått. Men kvaliteteten på skyddet i de här områdena måste bli bättre.

I oktober i år ska FN ha ett möte för att ta fram en ny tioårsplan för 2020–2030. Mötet skulle egentligen ha hållits under 2020, men fick skjutas upp på grund av Coronapandemin.

På twitter kan ni se hur olika organisationer lyfter den biologiska mångfaldens dag via #biologiskamångfaldensdag och #BiodiversityDay

MER LÄSNING