Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Nya främmande arter på Västkusten

Har du hört talas om bidevindseglare och lädersjöpung? Om inte så är det inte så konstigt. Detta är nämligen för Sverige helt nya arter som nyligen påträffats i vatten runt Lysekil. Lädersjöpungen är dessutom potentiellt invasiv.

Om sensommaren och hösten är det som mest produktivt i havet och en del arter från när o fjärran kan komma på tillfälliga besök. Ofta är det spännande maneter såsom kompassmanet eller lungmanet. Men i år var det en alldeles ny sorts "manet", en bidevindseglare. Ett dussin-tal av dem hade blåst upp på en strand på Skaftö, och väckte uppmärksamheten hos en kunnig flanör. Fyndet är det första av denna art i Sverige.

En annan art som dykt upp är lädersjöpung. Det är en fastsittande sjöpung med smak för artificiella substrat att fästa på såsom bryggor och bojar. Arten är dessvärre potentiellt invasiv och Länsstyrelsen försöker i dessa dagar därför aktivt ta bort dem och inventera vidare med hjälp av dykare. Den första inventeringen visar att de finns spritt i den båthamn vid Skalhamn i Lysekil där de först påträffades, men inte i Gullmaren.

Lädersjöpungen har troligen kommit hit genom att lifta på båt- eller fartygsskrov. Den lever normal i Stilla havet och har orsakat problem på andra ställen dit den tagit sig. Larvstadiet är kortlivat vilket är bra, för då finns det hopp om att få väck dem om man plockar bort alla vuxna individer.

- Det är nu man har chansen, nästa år kan det vara för sent. Säger Anna Dimming på Länsstyrelsen.

Håll gärna ögonen öppna och rapportera om ni sett lädersjöpung på andra platser till Rappen https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/rappen/taxa, eller kontakta Informationscentralen för Västerhavet på telefon 010-224 40 00.

MER LÄSNING