Bild
Bild: naturepl.com/ Alex Mustard, WWF
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Läget kritiskt för världens hajar

En tredjedel av världens broskfiskar – som hajar och rockor – är nu utrotningshotade. Det visar senaste uppdateringen av Internationella Naturvårdsunionens rödlista.

Inför uppdateringen av Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) globala rödlista har forskarna undersökt statusen för 420 hajarter. Av dem har 154 arter, alltså mer än en tredjedel, nu klassats som sårbara, starkt hotade eller akut hotade.

–Vi har sett en alarmerande nedgång de senaste två decennierna på grund av ohållbart och illegalt fiske. Omedelbara åtgärder behövs från världens länder för att vända utvecklingen. Hajarna måste få ökat skydd och fångsterna minskas eller förbjudas, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF Sverige.

För tjugo år antogs en internationell handlingsplan för hajar och 2014 fördes flera arter upp på CITES-konventionens lista, men läget är fortsatt kritiskt.

–Beslutsfattarna har inte gjort tillräckligt för att stoppa överfisket. Vi behöver skala upp kontrollen, bygga upp bestånden av de mest hotade arterna och begränsa fångsterna i kombination med skydd av deras livsmiljöer, säger Inger Näslund.

MER LÄSNING