Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransport från vägtrafik till sjöfart

Sjötransporter kan vara mycket energieffektiva, men effekterna på havsmiljön har inte fått samma uppmärksamhet. Vid en eventuell överflyttning av godstransport från väg till sjöfart, är det viktigt att säkerställa att man påverkar den marina miljön så lite som möjligt. Det kan bland annat ske genom att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden, samt genom att ställa hårdare krav på fartygens prestanda.

Rapporten belyser hur olika typer av påverkan av fartyg kan påverka havsmiljön, innehåller analyser av sjöfarten kring Sverige och ger rekommendationer om hur sjöfartens milöpåverkan kan minimeras.