Bild
;
Tema: båtar och fartyg Tema: i vår tjänst

Förhistoriska resor på havet studeras

Hur reste människor på havet under stenåldern, bronsåldern och järnåldern? Det ska studeras i ett stort internationellt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Tidigare har historien om människans transporter och resande ofta handlat om sådant som skett på land. Men havet har alltid haft en stor betydelse och på senare år har flera arkeologer pekat på havet och floderna som viktiga förhistoriska transportleder. Nu ska kunskapen om detta fördjupas, tack vare ett nytt projekt som fått 47 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

– Det finns kunskapsluckor i de nuvarande modellerna beträffande rörlighet och migration, i synnerhet vad gäller maritima kontakter, interaktion och folkförflyttningar riktade mot Skandinavien och Brittiska öarna, säger Johan Ling, professor i arkeologi som ska leda projektet.

Fokus kommer bland annat att ligga på båtar, båtbyggeri, navigation och havets betydelse som infrastruktur i ett långtidsperspektiv. Perspektivet är uttalat tvärvetenskapligt – genom att kombinera nya forskningsresultat med traditionell arkeologi, sociologi och även historisk lingvistik, hoppas man få en betydligt klarare bild av havets betydelse i ett förhistoriskt Europa.

Projektet, ”Maritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk förhistoria”, förväntas komma igång under nästa år.

MER LÄSNING