Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Renare luft gav giftigare hav

För att skydda den känsliga Östersjön infördes hårdare regler för fartygens avgasutsläpp. Men i stället för att köra på bättre bränslen tvättar fartygen avgaserna med vatten som sedan dumpas i havet. – Jag skulle säga att vi har rört oss i fel riktning och att läget är sämre nu än innan regeländringen, säger forskaren Ida-Maja Hassellöv från Chalmers.

Tanken var att fartgen skulle använda bättre bränslen när de nya reglerna om minskade utsläpp av svaveloxider trädde i kraft 2015. Istället använder redarna en så kallad skrubber, där avgaserna tvättas rena i havsvatten. Tvättvattnet töms sedan i havet. Vilket dessvärre fortfarande är lagligt i våra vatten.

– Skrubbervattnet är kraftigt försurat och innehåller en cocktail av cancerogena ämnen och giftiga tungmetaller som helt ofiltrerat släpps rakt ut i Östersjön, säger Erik Ytreberg, docent i maritim miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola, och huvudförfattare till en ny studie av fartygens miljöpåverkan.

Tvättvattnet är fullt av små sotpartiklar där giftiga tungmetaller och organiska miljögifter sitter hårt fästade. Partiklarna är lagom stora munsbitar för djurplankton, och de farliga ämnena förs på så vis vidare upp i näringskedjan.

– Jag har jobbat med miljögifter i havet i 25 år och det är väldigt sällan vi testar något på så låga koncentrationer som ger sådana kraftiga effekter på vattenlevande djur, säger Maria Granberg, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet till SVT nyheter.

Ett medelstort fraktfartyg kan släppa ut 1 000 kubikmeter miljöfarligt tvättvatten i timmen. För att förbättra havsmiljön vill både Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten nu se ett totalförbud mot skrubbrar på svenskt inre vatten.

– De kustnära områdena är de mest känsliga, så vi valde att börja där. Men på sikt vill vi se ett totalförbud i hela Östersjön, säger Karin Fransson på Transportstyrelsen.

MER LÄSNING