Bild
Bild: Shutterstock
;
Tema: farliga ämnen

Gasutsläppet kan påverka ekosystemet

TEXTEN UPPDATERAD: De fyra stora gasläckor som upptäckts i Östersjön nära Bornholm ger stora utsläpp av metangas. På söndag beräknas all gas ha läckt ur de två ledningarna. . Thomas Dahlgren, forskare vid Göteborgs universitet, oroar sig för att det redan hårt pressade torskbeståndet ska påverkas.

Efter att Nordstreams gasledningar i Östersjön utsatts för explosioner läcker stora mängder gas ut. Sammanlagt har fyra läckor upptäckts på ledningarna Nord Stream 1 och 2.

Metangasen som läcker ut är en potent växthusgas, och läckan kan därför påverka klimatförändringarna på kort sikt. Enbart Nord Stream 2 beräknas innehålla 300 miljoner kubikmeter stillastående gas. På söndag beräknas all gas ha läckt ut ur de båda rören och enligt Danska Energistyrelsen motsvarar utsläppet en tredjedel av Danmarks utsläpp av koldioxid på ett år.

Christian Stranne, biträdande lektor vid Stockholms universitet, har forskat på metangas. Han säger i en intervju för SVT att djupet för ett utsläpp är avgörande för vilka konsekvenserna blir.
- Om det ligger djupt, ca 100 meter, så kan man räkna med att mikroorganismer kommer äta upp det mesta av gasen. Men ligger det grundare, till exempel på 20 meters djup, så kommer det mesta hamna i atmosfären.

Enligt Christian Stranne finns det en risk att pH-värdet i Östersjön påverkas. - Men Östersjön lider inte av försurning i dagsläget och kan därmed klara av viss förändring. Jag tror inte att havet kommer påverkas särskilt mycket, säger han i intervjun för SVT.

Thomas Dahlgren, forskare vid Göteborgs universitet, hyser dock en oro.
- Generellt är metan i havet inte särskilt ovanligt. Det läcker naturligt från havsbottnarna lite varstans och det har livet anpassat sig till. Men här pratar vi om väldigt stora volymer och då är det helt andra effekter. Det är främst torsken jag tänker är illa ute här. Det är en art som redan är väldigt hårt pressad av låga syrehalter och hårt fisketryck, säger han i en intervju för Sveriges radio.

MER LÄSNING