Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Förbud mot skrubbervatten på gång?

De så kallade skrubbersystemen som renar fartygens avgaser från svavel släpper istället ut gifterna i vattnet. Nu pågår ett internationellt miljötoppmöte där man bland annat ska diskutera en reglering av utsläpp av skrubbervatten.

Efter att Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) införde krav på sänkta utsläpp av svavel så har många fartyg installerat skrubbersystem. De här systemen renar avgaserna med vatten som sedan sköljs ut i havet. Skrubbrar är ett billigt alternativ till att byta till mer miljövänliga bränslen.

Flera forskare har sedan införseln av skrubbersystem varnat för riskerna med dem. Bland annat har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Norsk Polarinstitutt sett att även låga nivåer av skrubbervatten ger allvarlig skada på djurplankton. Förutom försurande svavel följer föroreningar som tungmetaller och organiska miljögifter med skrubbervattnet ut.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har också kommit med en rapport om skrubbersystemens konsekvenser och vad som krävs för att komma tillrätta med problemen.

– ICES budskap är att baserat på det vi vet nu är det läge att inte tillåta utsläpp av skrubbervatten. Mig veterligen är det den bredaste gruppen forskare som gör ett så pass skarpt uttalande, säger Ida-Maja Hassellöv, forskare på Chalmers och medförfattare till ICES-rapporten, till tidningen Syre.

När IMO:s miljökommitté håller möte den 10–17 juni ska de bland annat diskutera om utsläpp från skrubbrar bör regleras. EU vill att utsläppen ska regleras, men frågan är om de får med sig resten av medlemsländerna. Och även om kommittén skulle enas så kan det ta över ett år innan ett beslut kan gå igenom.

– Det går inte jättefort tyvärr, samtidigt om vill man ha en överenskommelse internationellt behöver vi prata ihop oss allesammans, säger Helen Johansson, internationell samordnare på Transportstyrelsen, som är den myndighet som förhandlar för Sverige inom IMO.

Flera länder har valt att inte invänta IMO:s beslut, utan har redan bestämt att förbjuda utsläpp av skrubbervatten. Utredningen Havet och människan, som lämnades till regeringen i slutet av förra året, föreslår att även Sverige tar fram underlag till ett nationellt förbud.

– Om det är någon gång man bör iaktta försiktighetsprincipen så är det här, det är en blandning av ämnen som vi vet är giftiga och det är stora volymer som vi plötsligt sätter igång att släppa ut. Vi behöver ha ett stopp baserat på det vi vet nu, säger Ida-Maja Hassellöv.

MER LÄSNING