PFAS i den nordiska miljön

Rapporten beskriver en kontrollstudie över de 99 mest förekomna högfluorerade ämnena, PFAS, i den nordiska miljön. Totalt har 102 prover från fågelägg, fisk, havs- och landdäggdjur, ytvatten, slam och luft analyserats. Proverna har samlats in av institut från länderna som ingår i Nordiska ministerrådet och av de självstyrande områdena, så som Färöarna och Grönland. Studien finansieras av Nordiska ministerrådet.