Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Ny kemikaliestrategi får tummen upp

EU kommissionen har nyligen presenterat sin nya kemikaliestrategi. Miljögiftsforskare ger den betyget 4 av 5 eftersom där finns flera starka skrivningar om viktiga förändringar som länge efterlysts av forskarsamhället.

Kemikaliestrategin ska ta Europa ett steg närmare målet om en giftfri miljö vilket ingår i den övergripande Gröna given, Green Deal, som kommissionen arbetar efter. Dokumentet kan få en avgörande betydelse för ett mer hållbart samhälle och friska ekosystem.

- Jag är faktiskt riktigt glad, säger Christina Rudén vid Stockholms universitet. Dokumentet har med många viktiga saker som vi forskare lyft fram och drivit länge. Och skrivningarna är generellt starka och tydliga. Nu är det viktigt att behålla trycket, så innehållet inte vattnas ut i kommande implementeringssteg.

En stor och positiv förändring är att man ska vara mer proaktiv i framtiden. Istället för att använda nya kemikalier tills det bevisas att de är skadliga. Nu ska nya kemikalier istället designas på ett säkert sätt från början, och farliga ämnen får endast användas om det är absolut nödvändigt.

Men, som forskarna säger, djävulen ligger i detaljerna. Vad menas med olika begrepp? Hur ska ska saker genomföras? Vilka ska sitta med i det råd som diskuteras?

Det är en lång väg kvar innan den nya strategin får genomslag. Forskarna fortsätter att följa och försöka påverka hur den ska tillämpas.

MER LÄSNING