Miljögifter i europeiska hav

Rapporten är ett första försök att identifiera områden i europeiska hav som kan klassas som problemområden och icke-problemområden avseende miljögifter.