Bild
Bild: Göteborgs Universitet
;
Tema: farliga ämnen Tema: havsforskning

Ny professor forskar om plast i havet

Doktor, post doc, forskarassistent, forskare, lektor och till sist professor – få är förunnade att gå hela den akademiska vägen. Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som helt nyligen befordrats till professor, berättar här om sin forskning och framtida planer.

Vad är ditt viktigaste bidrag till vetenskapen?
– Jag forskar på föroreningar i akvatiska miljöer, med fokus på mikroplastpartiklar, kemikalier och effekter i fiskar. Det är ett ämne som är väldigt aktuellt, men som vi har fortfarande ganska många obesvarade frågor kring. Vetenskaplig forskning är ett lagsport, och miljöforskning är särskilt interdisciplinär; det finns så många viktiga kompetenser som behövs för att kunna angripa problem. En av mina starka sidor är att jag tycker om att samarbeta, även när det är utmanande! Som biolog kan jag sätta mina kunskaper i ett större sammanhang genom att samarbeta med samhällsvetare, ekonomer, jurister och andra utanför akademin. Sedan tycker jag att forskning är väldigt kul och spännande.

Vad innebär det för dig att du befordrats till professor?
– På många sätt kommer jag att fortsätta som vanligt. Jag fortsätter att forska, skriva artiklar, undervisa, leda min forskargrupp. Men som professor får jag ett erkännande av min kompetens och expertis, en plattform att stå på, som kan hjälpa mig att nå ut ännu bättre med mina kunskaper och också hjälpa yngre forskare utvecklas. Det är ju självklart också ett personligt mål som jag har nått, so one thing to cross off the bucket list.

Vad har du för planer framöver?
– Jag kommer att fortsätta studera plast och kemikalier i varor och material (såsom matförpackningar, textilier, återvunnen plast), hur ämnen når miljön, och konsekvenser för fiskar och mindre djur i ekosystemet. Jag vill stärka användningen av vetenskapliga kunskaper i beslutsfattandet för att skydda människors hälsa och miljö, för att driva oss mot en mer hållbar användning av resurser. Det finns enorma orättvisor i hur och var utsläpp sker, och hur de riktiga konsekvenserna och kostnaderna för vår konsumtion ser ut. För att komma åt det krävs en utbildad allmänhet, kommunikation, ett nätverk av kunniga personer, nya krav på transparens och säkerhet kring användning av kemikalier, samt en utökad acceptans för de förändringar som vi kommer att ställas inför. Men vi jobbar på det!

Bra jobbat och lycka till! säger vi på havet.nu

MER LÄSNING