Bild
;
Tema: havsforskning

Medverkande forskare och experter

Utan alla medverkande forskare och experter som bidrar med sin tid och sitt kunnande skulle det inte gå att göra en sådan här sajt. De har hjälpt till med såväl urval och textförfattande som faktagranskning. Tack till er alla!

Östersjön

Alla arter och miljöer Joakim Hansen och Lena Kautsky, Stockholms universitet
Arter och miljöer i södra Östersjön Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet
Arter och miljöer i Bottniska viken Jan Albertsson, Umeå universitet
Fiskar Ulf Bergström och Martin Karlsson, SLU
Däggdjur Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet,
Växtplankton Helena Höglander, Stockholms universitet
Djurplankton Elena Gorokhova, Stockholms universitet
Fakta Carl Rolff, Stockholms universitet,
Östersjöns historia Thomas Andrén, Södertörns högskola

Västerhavet

Alger Lena Kautsky, Stockholms universitet
Fiskar Barbara Bland och Malin Werner, SLU
Blötdjur Fredrik Pleijel, Göteborgs universitet och Kennet Lundin, Göteborgs naturhistoriska museum
Kräftdjur Matz Berggren, Göteborgs universitet
Alla övriga djur Helen Sköld och Martin Stjernstedt, Havets Hus i Lysekil
Miljöer och fakta Helen Sköld, Havsmiljöinstitutet och Havets Hus i Lysekil

MER LÄSNING