Livsmiljöer i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om havens många livsmiljöer. Öppet hav, kustnära områden, grunda vikar och djupa bottnar är exempel på miljöer där växter och djur lever hela eller delar av sina liv. Många havslevande arter har höga krav på hur miljön ska vara för att de ska trivas. En del bygger själva upp livsmiljöer åt andra, som sjögräsängar, musselbankar och korallrev. Djuren, växterna och deras miljöer bildar tillsammans olika ekosystem.

Artiklar om livsmiljöer

Nyheter om livsmiljöer

Rapporter

Avhandlingar