Livsmiljöer i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om havens många livsmiljöer. Öppet hav, kustnära områden, grunda vikar och djupa bottnar är exempel på miljöer där växter och djur lever hela eller delar av sina liv. Många havslevande arter har höga krav på hur miljön ska vara för att de ska trivas. En del bygger själva upp livsmiljöer åt andra, som sjögräsängar, musselbankar och korallrev. Djuren, växterna och deras miljöer bildar tillsammans olika ekosystem.

Artiklar om livsmiljöer

Nyheter om livsmiljöer

havsforskning
miljöövervakning
vårt ansvar
i vår tjänst
engagera dig
biologisk mångfald
livsmiljöer
övergödning
farliga ämnen
klimat
fiske
avfall
exploatering
båtar och fartyg
plugga hav
havsområden
så funkar havet
så mår haven
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar