Livsmiljön för en växt eller ett djur är den miljö där den kan leva. Sjögräsets livsmiljö utgörs exempelvis av grunda mjukbottnar där ljuset når ner. Många rörliga arter, som fisk, utnyttjar olika livsmiljöer under olika delar av livet. För att bevara havslevande arter måste vi skydda deras livsmiljöer. Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också attraktiva för oss människor.

Livsmiljöer

Livsmiljöer