Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Känsliga undervattensmiljöer visas i sjökort

I sommar kan båtförare i Stockholms skärgård för första gången se skyddsvärda vegetationsklädda bottnar i sjökortet. I dessa områden bör man köra försiktigt med motorn och undvika att ankra. Det är också ett bra tillfälle att snorkla och upptäcka den vackra undervattensvärlden.

Fågel- och sälskyddsområden har länge funnits med på sjökort. Men det har varit omöjligt att veta var skyddsvärd undervattensvegetation finns, vilket gjort det svårt för båtförare att ta extra hänsyn.

Idén att inkludera sådan miljöinformation i sjökort kommer från ett samarbetsprojekt - Pilot Stockholms skärgård – med många olika parter. Sjökortsföretaget Skippo nappade på idén, och Stockholms universitets Östersjöcentrum har bidragit med kartor över områden med känslig bottenvegetation.

– De områden vi valt ut är de vackra, men hotade och ganska ovanliga ålgräsängarna som finns i mer vågexponerade områden. Dessutom ingår 57 grunda vågskyddade vikar med höga naturvärden och en naturlig sammansättning av arter, där känsliga och ibland hotade arter fortfarande finns kvar, säger Joakim Hansen, forskare på Östersjöcentrum. Det känns bra att kunskapen om dessa områden som inventerats under det senaste dryga decenniet sprids vidare till fler.

Förutom att minska båtlivets påverkan i de utvalda områdena tror forskarna att informationen också fyller ett viktigt utbildningssyfte. Båtägare kan lära sig i vilken typ av miljö som känsliga bottenväxter kan finnas och ändra sitt båtkörande därefter. För det är inte bara på de utmärkta platserna som de här känsliga arterna växer, utan även i många andra liknande miljöer.

 – Det vi tagit fram nu är ett redskap för alla båtägare som vill ta ett ansvar för att förbättra förutsättningarna för de här undervattensmiljöerna. Nu blir det lättare att ta hänsyn till känsliga arter, och jag hoppas att informationen också ska väcka nyfikenhet om Östersjöns mångfald av arter, och uppmuntra till att snorkla i dessa vackra undervattensdjungler, säger Joakim Hansen.

MER LÄSNING