Bild
Bild: Staffan von Arbin/Göteborgs universitet
;
Tema: båtar och fartyg

Rekordgammalt vrak hittat i Bohuslän

Ett förlist skepp från medeltiden har hittats utanför Fjällbacka i Bohuslän. Analyser visar att det är det äldsta vrak som hittats i området.

Det var några marinarkeologer från Göteborgs universitet som gjorde fyndet – ett medeltidsskepp på havets botten som bedöms ha haft en längd på uppemot 20 meter, och är många hundra år gammalt.

– Virket kommer från ekar som fällts mellan år 1233 och 1240, det vill säga för nästan 800 år sedan, säger Staffan von Arbin, marinarkeolog och projektledare för dykningarna.

De undersökningar som kunnat göras av vraket visar att det rör sig om en så kallad kogg och att det är byggt i nordvästra Tyskland. Enligt Staffan von Arbin visar detta på Bohusläns betydelse som genomfartsled för den internationella sjöfarten under den här tiden, som också var en orolig tid i Europa. Det lockar till spännande spekulationer, särskilt då det finns indikationer på att skeppet utsatts för kraftig brand.

– Kanske blev skeppet utsatt för ett piratangrepp? Från skriftliga källor vet vi att Norges sydkust, inklusive Bohuslän, periodvis var hårt ansatt av pirater under medeltiden, säger Staffan von Arbin.

Förhoppningen är att man så småningom ska kunna göra nya dykningar och få fler svar om medeltidsskeppet och dess öde.

MER LÄSNING