Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: båtar och fartyg

Invasiva arter kan spridas till Antarktis

Tidigare har man utgått från att istäcke, strömmar och låga temperaturer har stoppat invasion av främmande arter i Antarktis. En ny studie pekar på att så inte längre är fallet. En grupp forskare har visat på det nya potentiella hotet mot det antarktiska ekosystemet.

Havsområdena i Antarktis är kalla och till stora delar istäckta. Det har gjort att området hittills varit förskonat från spridning av invasiva arter. Men den ökande fartygstrafiken har nu gjort att även denna del av världen kan få problem med främmande arter. En ny studie visar att den ökande fartygstrafiken gör att de antarktiska haven får kontakt med andra hav världen över. Främmande arter följer med fartygen, exempelvis genom att sitta fast på fartygsskroven.

Risken för att främmande arter ska spridas till Antarktis är som störst med fartyg som spenderar längre tid i området, såsom exempelvis turistfartyg och forskningsfartyg. Om fartyget dessutom går från Arktis till Antarktis är risken överhängande att arter från Arktis som redan är anpassade till låga temperaturer etablerar sig i de Antarktiska havsområdena.

Invasion av främmande arter har orsakat stora problem i olika hav världen över. Om det händer i Antarktis kan följderna för ekosystemet bli katastrofala. Studien visar tydligt på vikten av rengöring av fartygsskroven innan de går från ett havsområde till ett annat.

MER LÄSNING