Bild
Bild: Fredrik Pleijel
;
Tema: biologisk mångfald

Marina musslor får svenska namn

Avhuggen solnedgångsmussla, kikärtsskeppsmask och sjömusmussla. Det är tre av Sveriges 140 havslevande musselarter som nu har fått svenska namn.

Sveriges marina musslor har fram tills i dag saknat rekommenderade svenska namn. Nu har en grupp med representanter från SLU Artdatabanken, Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet och expertkommittén för marina evertebrater ändrat på det.

– Bara runt hälften av arterna har haft svenska namn, samtidigt har det funnits olika svenska namn för samma art och därför varit lite rörigt. Vi har nu tagit ett helhetsgrepp för samtliga arter, säger Martin Larsvik, informatör på Tjärnö marina laboratorium.

Namngruppen har främst utgått från utseende, livsmiljö och beteende när de tagit fram namnen. Till exempel har kikärtsskeppsmask ett skal som påminner just om en kikärta, medan mudderkräftsmusslan lever i gångar gjorda av mudderkräftor och hoppkammusslan flyr undan fiender genom att öppna och smälla igen skalet flera gånger och på det sättet hoppa fram i vattnet. Även arternas vetenskapliga namn har fått vara vägledande.

När man ska sätta namn på arter finns ett antal riktlinjer att följa. Bland annat ska namnet gärna vara beskrivande, så kort som möjligt och lätt att uttala. Humoristiska och fantasifulla namn är tillåtna, men får inte vara löjeväckande eller anstötande. Ett lyckat namn ofta både vetenskapligt och roligt.

– Vi hoppas att de svenska namnen får fler att intressera sig för våra musselarter och att rapporterade observationer ökar, säger Martin Larsvik.

MER LÄSNING