Bild
Bild: Richard Ling/CC BY-NC-ND 2.0
;
Tema: havsområden Tema: biologisk mångfald

Väderfenomen hjälper havssköldpadda ut på äventyr

Hur kommer det sig att den oäkta karettsköldpaddan kan hittas i vattnen vid Mexiko när den föds vid Japans kust 1200 mil bort? Forskarna har länge undrat och nu har de svaret. Det är väderfenomenet El Niño som gör sköldpaddans långa simtur möjlig, genom att skapa en korridor av varmt vatten hela vägen.

Den utrotningshotade oäkta karettsköldpaddan föds och förökar sig i varma vatten längs Japans kust. De flesta sköldpaddorna blir också kvar där, men några mer äventyrslystna exemplar ger sig ut på en lång simtur mot nya havsområden. Tack vare den värmekorridor som skapas av El Nino i de kalla, centrala delarna av Stilla Havet klarar sköldpaddorna den långa resan.

Det oregelbundna väderfenomenet El Niño uppträder i intervall på mellan två och sju år. Då försvagas passadvindarna, vilket påverkar nederbörden över Stilla Havet och skapar varmvattenströmmar. Det är alltså dessa strömmar som sköldpaddorna använt sig av under sin drygt tre år långa förflyttning.

Amerikanska och japanska forskare märkte upp 231 sköldpaddor med satellitspårningsinstrument och fann att sex av dessa gav sig iväg på äventyr mot Mexiko. Endast två nådde hela vägen fram, resten vände och kom tillbaka hem. Forskarna vet inte hur det kom sig att så få valde att fortsätta, men det handlar troligtvis om att de helt enkelt inte hann tillräckligt långt innan vattnet blev svalare och ”korridoren” stängdes.

Resultaten är intressanta ur ett migrationsperspektiv för att förklara hur djur sprider sig över världen. Kanske spelar tillfälliga väderfenomenen en större roll än vi tidigare känt till.

MER LÄSNING