Bild
Bild: PS124, AWI OFOBS team
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer

Världens största lekområde för fisk?

Tyska forskare har hittat kanske världens största lekområde för fisk. Området är hela 240 kvadratkilometer stort och ligger i Weddelhavet utanför Antarktis. Uppåt 60 miljoner isfiskar tros finnas där.

Med hjälp av undervattenskameror har polarforskare från tyska Alfred Wegener-institutet kartlagt ett område i Weddelhavet utanför Antarktis. Man hittade ett stort antal kraterlika fiskbon, upp till två per kvadratmeter. Arten som gör dessa bon är Neopagetopsis ionah, som tillhör gruppen isfiskar. Genom att räkna bona uppskattar man att uppåt 60 miljoner sådana isfiskar kan finnas utspridda på 240 kvadratkilometer, vilket gör det till världens största lekområde för fisk. Platsen pekas nu ut som ett extremt viktigt ekosystem.

Forskarna är dock inte de enda som upptäckt området. Bland annat verkar sälarten weddellsäl vara beroende av den stora fiskkolonin. Rörelsemönstren hos sälarna visar att de uppehåller sig i området och upp emot 90 procent av sälarnas dyk sker här.

Isfiskar är speciella djur. De är svartgröna på ryggen och delvis genomskinliga då de saknar hemoglobin i sitt blod. De karakteristiska bona som fisken bygger på lerbottnarna blir uppåt 75 cm i diameter och 15 cm djupa. I gropens mitt läggs äggen som sedan vaktas av en av föräldrarna. Arten beskrevs år 1947 av den svenske zoologen Orvar Nybelin, verksam vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

En ansökan om att Wedellhavet ska skyddas i Antartkisfördraget har tidigare lämnats in, och forskargruppen hoppas nu att fyndet understryker vikten av att skydda platsen.

MER LÄSNING