Bild
;
Tema: havsområden Tema: vårt ansvar

Stort område skyddas för att gynna sjöfåglar

Länderna vid nordöstra Atlanten har enats om att bilda ett nytt marint skyddat område för att hjälpa flyttande sjöfåglar. Med en yta lika stor som Frankrike kommer det här området att bli ett av de största i världen i sitt slag.

För några år sedan upptäckte forskare att ett område mitt ute i norra Atlanten är väldigt viktigt för flyttfåglar. Genom att bland annat använda GPS-data såg forskarna att miljontals fåglar varje år stannar här på sin färd över havet.

– Upp till fem miljoner fåglar tros använda området, från minst 56 kolonier i 16 länder. Området anses vara ett av de globalt viktigaste områdena för havsfåglar, säger Richard Emmerson, som är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Anledningen till att så många fåglar samlas på just den här platsen beror på de gynnsamma strömmarna; här blandas varmt vatten från tropikerna med kallt vatten från Arktis. Det ger väldigt bra förhållanden för växtplankton, som är grunden till hela näringsväven i havet. Förutom fåglar samlas även stora mängder valar, hajar och sköldpaddor i området för att ta del av det stora utbudet av föda.

När Ospar-kommissionen* höll möte i början av oktober beslutade den att bilda ett marint skyddat område på den här platsen. Skyddsområdet kallas för North Atlantic Current and Evlanov Seamount Marine Protected Area och förkortas NACES MPA. Området är ungefär 600 000 kvadratkilometer stort, vilket gör det till ett av de största marina skyddade områdena i världen.

– Områdesskyddet föreslås som en åtgärd för att motverka den allmänt negativa trenden som ses i havsfågelspopulationer inom Ospars område, säger Richard Emmerson.

Under det senaste mötet satte länderna inom Ospar även upp målet att år 2030 ska 30 procent av Ospars havsområden vara skyddade. Med det nya området NACES MPA kommer man ett steg närmare målet.* Ospar är en förkortning av Oslo-Pariskonventionen, och kallas även konventionen för skydd av den marina miljön. Ospar-kommissionen är en sammanslutning av femton länder vid nordöstra Atlanten samt EU som leder och administrerar det gemensamma arbetet inom konventionen.

MER LÄSNING