Bild
;
Tema: fiske Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Laxodling allt mer kritiserad

Världens aptit på billig odlad lax är stor. Men den vackra fisken lämnar en allt sämre eftersmak ju mer vi får veta om vilket pris vi och naturen egentligen betalar.

De stora fiskodlingarna håller på att bli monster som slukar allt mer av sin omgivning.

Nästan all strömming och skarpsill från Östersjön blir fiskmjöl och fiskolja i danska fabriker. Där skickas det vidare till laxodlingar uppblandat med nermalda småfiskar och fiskrens från världens alla hav.

En kvalitetshöjning kan man tycka. Om det inte vore så att fisket är så hårt i Östersjön att ekosystemet håller på att krascha, och de teoretiskt omhuldade småskaliga kustfiskarena ger upp en efter en.

Om läget är liknande även i världens mindre väl undersökta hav kan man ju fundera över.

Det senaste larmet handlar om putsarfiskarna. De fiskas i stora mängder från vilda bestånd, bland annat från svenska västkusten, och transporteras till laxodlingarna. Där används de för att hålla laxlusen i schack. Och dör i de allra flesta fall i förtid.

Hundratusentals läppfiskar från arterna skärsnultra, berggylta och stensnultra har exporterats årligen från Bohuslän sedan 2010. Undersökningar av effekter av detta fiske har först nyligen påbörjats...

Dessutom dör så många som var sjätte lax i förtid under odlingen. Det är en hög procent.

Det här är inte hållbart.

MER LÄSNING