Bild
Bild: Havs- och vattenmyndigheten
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Miljöfarligt vrak töms på olja

Under en kraftig höststorm år 2006 förliste det tungt lastade fartyget Finnbirch i vattnen öster om Öland. Förlisningen skedde nära känsliga naturområden, och i fartygets tankar fanns en stor mängd olja. Nu ska Havs- och vattenmyndigheten tömma tankarna på olja.

Vraket Finnbirch ligger på drygt 80 meters djup, och anses vara ett av de mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. I närheten av vraket finns flera känsliga naturområden. År 2018 upptäckte Kustbevakningen att vraket läckte olja, och åtgärder sattes in för att begränsa skadorna av oljan. En del av oljan togs upp under 2019, och nu ska Havs- och vattenmyndigheten se till att vraket töms på all sin olja.

Att få upp oljan är ingen lätt uppgift. Dels ligger vraket relativt djupt, vilket försvårar arbetet. Dels består oljan i vraket av så kallad tjockolja. Den måste värmas upp med ånga för att bli mer lättflytande innan den kan pumpas upp från vraket.

Efter veckor av förberedelser kommer nu dykare att påbörja arbetet med att borra sig in i vraket, och montera den utrustning som behövs för att värma upp oljan. Det kommer att ta ungefär ett dygn innan oljan har blivit så varm att den är pumpbar. Alltihop kommer att övervakas av kameraförsedda undervattensfarkoster.

MER LÄSNING