Bild
Bild: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet
;
Tema: vårt ansvar

Ris och ros till regeringens havspropp

Regeringen har presenterat en ny proposition för att förbättra vår havsmiljö. Propositionen välkomnas av experter och intresseorganisationer – med de påpekar även att förslagen inte är tillräckligt skarpa.

Det var klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren som presenterade den nya propositionen.

– Regeringen har nu fattat beslut om en proposition om att förbättra miljön och rädda fisken från Västerhavet till Östersjön. Det här är den första propositionen på det här området sedan 2009. Problemen i Östersjön har varit kända sedan länge och nu gör vi något åt dem, sa Ulf Kristersson.

Bland annat föreslår de att bottentrålning ska förbjudas i skyddade områden, och att det marina skyddet ska utökas.

– Det är bra att regeringen föreslår ett nationellt mål om att skydda 30 procent av svenska havsområden varav 10 procent ska vara strikt skyddat, säger Inger Näslund, senior havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Ett annat förslag är att flytta ut gränsen för trålförbud i Östersjön till tolv sjömil från kusten istället för fyra. Detta för att skydda bestånden av sill och strömming som leker vid kusten. Bottentrålning ska även förbjudas i skyddade områden. Isabella Lövin, EU-parlamentariker med stor erfarenhet av fiskefrågor, påpekar dock att själva propositionen inte innehåller några skarpa förslag om trålförbuden.

– När man ser i propositionen är det uppenbart att klimat- och miljöministerns väldigt tydliga budskap att det ska förbjudas inte står i propositionen, säger Isabella Lövin.

En annan av målsättningarna i propositionen är att övergödningen ska minska till år 2030.

– Vi tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar övergödningen men anser att förslagen är uddlösa utan skarpa kvantifierade mål för utsläppsminskningar. Finansiering av åtgärderna och resurser till ansvariga myndigheter saknas också, säger Mats Johansson, expert vattenförvaltning och övergödning hos Världsnaturfonden WWF.

MER LÄSNING