Barns upplevelser efter naturkatastrof

Tidigare forskning har visat att barn och ungdomar kan få starka reaktioner efter katastrofer. Man har dock inte vetat lika mycket om de psykologiska konsekvenserna på längre sikt. I denna avhandling undersöktes svenska barn och ungdomar, som var mellan 10-15 år, när de var i Sydostasien på semester samtidigt som tsunamin år 2004 drabbade den Indiska oceanen. Avhandlingen beskriver om de fortfarande har psykologiska konsekvenser av sin upplevelse åtta eller nio år efter katastrofen, när de blivit unga vuxna. Resultatet visade att många har kvar psykologiska trauman från händelsen, speciellt de som förlorat nära anhöriga.