Bild
;
Tema: klimat

Skrämmande läsning i senaste klimatrapporten

Mänsklig verksamhet har värmt upp atmosfären, land och hav. Kopplingen mellan extrema värmeböljor, översvämningar och torka och människans utsläpp av växthusgaser är stark. Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är skrämmande läsning, och visar med all önskvärd tydlighet att det nu krävs omedelbara, kraftiga utsläppsminskningar.

Den samlade kunskapen kring effekten av växthusgaser är vid det här laget stor, tack vare omfattande klimatforskning som tagit stora kliv framåt de senaste åren. Därför kan FN:s klimatpanel nu med mycket stor säkerhet säga att mänsklig verksamhet orsakar uppvärmning av luft, land och hav. Man kan också med stor säkerhet säga att detta redan orsakat värmeböljor, skyfall, översvämningar, torka och cykloner. Många förändringar är oåterkalleliga för tidsperioder på århundraden till årtusenden. Det gäller särskilt förändringar i haven, istäcken och den globala havsnivån.

Rapporten, som är den sjätte i en planerad serie på åtta rapporter, bygger på över 14 000 vetenskapliga studier som sammanvägts. Säkerheten i uttalandena har stärkts sedan tidigare rapporter, tack vare den omfattande forskning som bedrivits. I Sverige är SMHI utsedda som nationell kontaktpunkt och rapporterar kontinuerligt om klimatpanelens arbete.

MER LÄSNING