Biodiversity and climate change: Workshop report

I december förra året deltog 50 av världens ledande mångfalds- och klimatexperter ett digitalt möte för att diskutera kopplingarna mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det var det första samarbetet mellan de två internationella organisationerna Intergovernmental Panel on Climate Change, IPBES, och Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPCC.

Nu har rapporten från mötet presenterats. I den poängterar forskarna att klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är sammanlänkade, och att vi behöver minska dem båda för att trygga vår framtida överlevnad.