Bild
Bild: Pixabay
;
Tema: vårt ansvar

Globalt havsavtal närmare förverkligande

På onsdagen undertecknade 67 länder, inklusive Sverige, FN:s globala havsrättskonvention. Det är ett viktigt steg mot ett bättre skydd av de stora havsområden som ligger utanför ländernas ekonomiska zoner.  

Det var i mars i år som FN:s medlemsländer efter över 15 års förhandlingar lyckades enas om ett globalt avtal till skydd för marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Hela 45 procent av jordens yta täcks av dessa hav och avtalet innehåller bland annat regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddade områden. Att avtalet blir verklighet anses också vara en förutsättning för att uppnå målet att skydda 30 procent av världens hav och landområden senast år 2030.

– Avtalet är den viktigaste internationella klimatuppgörelsen sedan Parisavtalet och ger kraftigt förbättrade möjligheter att skydda den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna, säger Sveriges utrikesminister Tobias Billström i ett pressmeddelande.

 Fördraget träder i kraft 120 dagar efter det att 60 länder ratificerat det, vilket gör detta till ett viktigt första steg. Nu återstår för de enskilda länderna att vidta nödvändiga åtgärder i sina nationella regelverk för att avtalet ska kunna genomföras fullt ut.

MER LÄSNING