Bild
;
Tema: vårt ansvar

BalticWaters2030 ska förbättra Östersjön

Denna nya stiftelse ska arbeta för att förbättra Östersjöns miljö. Genom storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och tillämpad forskning ska de visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskebestånd. Projekten genomförs i samarbeten med universitet, myndigheter, länsstyrelser och företag.

- Jag har bott vid Östersjön i hela mitt, nu vill jag göra gott när jag har möjligheten och intresset, säger stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson.

Redan i höst startar tre storskaliga demonstrationsprojekt som har förberetts under det gångna året i samarbete med universiteten i Stockholm och Uppsala samt Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE: ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön, Bättre näringskretslopp för djurgödsel samt Levande vikar.
Läs mer om dessa projekt på stiftelsens hemsida eller i nyheten från respektive lärosäte.

BalticWaters2030 kommer att utveckla och genomföra nya miljöprojekt men också bygga vidare på den verksamhet som bedrivits av stiftelsen BalticSea2020, som nu planenligt avslutar sitt miljöarbete. Flera styrelseledamöter och medarbetare kommer att fortsätta i den nya stiftelsen.

MER LÄSNING