Bild
Bild: WWF
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Räddningsplan för floddelfinerna

Elva sydamerikanska och asiatiska länder har skrivit på en överenskommelse för att skydda de sex kvarvarande arterna av floddelfiner. Räddningsplanen ska enligt WWF både gynna delfinerna och de miljontals människor som är beroende av floderna.

Det finns idag sex arter av delfiner och tumlare som lever helt eller delvis i sötvatten. Och samtliga arter är idag hotade eller akut hotade. Alla floddelfiner är anpassade till ett liv i grumligt flodvatten och har en väl utvecklad förmåga att kommunicera med ljud, så kallad ekolokalisering. Två av arterna, Ganges- och Indusdelfinen är i princip helt blinda.

Så sent som 2007 förklarades en art, Yangtzedelfinen, som utdöd. I den nya överenskommelsen ingår bland annat insatser för att minska föroreningar, eliminera skadliga fiskemetoder, utveckla forskning samt att skydda fler områden.

 – Att länderna idag gemensamt enats om en väg framåt för att rädda floddelfinerna är historiskt. Det är otroligt glädjande och viktigt att vi agerar kraftfullt och minskar hoten från oss människor. Nu finns hopp om överlevnad för dessa ikoniska arter, säger Stina Nyström, biolog och expert på valar, delfiner och tumlare på Världsnaturfonden.

MER LÄSNING