Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

FN hoppas på konkreta beslut på havskonferens

Den 27 juni - 1 juli hålls FN:s stora havskonferens i Lissabon. Deltar gör representanter från 193 länder, så som ministrar, akademiska institutioner, organisationer, privata sektorn och initiativ från det civila samhället, samt omkring 25 stats- och regeringschefer.

Temat för FN:s havskonferens är "Scaling up ocean action, based on science and innovation for the implementation of Goal 14". I FN:s resolution om 2022 års havskonferens fastställs att man måste godkänna en deklaration som är "kort, koncis, handlingsinriktad och som har förhandlats fram mellan regeringarna" och som pekar på lösningar för att uppnå det särskilda målet för hållbar utveckling för oceanerna (SDG14). Det handlar bland annat om avtal om skydd av den biologiska mångfalden på öppet hav och att minst 30 procent av haven ska vara skyddade områden i slutet av detta årtionde.

Havsmiljöinstitutet är på plats i Lissabon och arrangerar två sidoevent, tillsammans med bland andra Göteborgs universitet och Marint kunskapscenter i Malmö. Ett om planetära gränser och ett om ungas engagemang. Båda eventen streamas och går att ta del av digitalt.

Läs mer och ta del av den digitala sändningen från eventen via Havsmiljöinstitutets länk till höger.

MER LÄSNING