Bild
;
Tema: havsområden Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Nytt förslag ska reglera fisket i Kattegatts skyddade områden

Sveriges regering har, tillsammans med Danmark och Tyskland, lämnat in ett förslag till EU-kommissionen för att reglera fisket i marina skyddsområden i Kattegatt. De känsliga bottenmiljöerna behöver skyddas och bifångster av bland annat tumlare och sjöfåglar undvikas.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som i dialog med danska och tyska myndigheter utarbetat förslagen. Förslagen innebär fiskefria zoner och att enbart vissa typer av fiskeredskap får användas. De aktuella skyddade svenska områdena i Kattegatt är Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde bank och Morups bank. Liknande åtgärder föreslås i de delar av Kattegatt som hör till Danmark.

Både Sverige, Danmark och Tyskland har fartyg som fiskar i Kattegatt. Det behövs därför en gemensam rekommendation från alla tre länderna för att kommissionen ska kunna anta nya regler. Nu granskas förslagen vetenskapligt innan de kan antas. Sverige och Danmark har kommit längst med att föra in miljökrav i fiskelagstiftningen och det som nu sker är relativt nytt inom EU.

– Detta visar på vikten av gränsöverskridande samarbete för att skydda den marina miljön och även genomföra våra nationella målsättningar. Förslagen innebär vissa behov av anpassningar för fiskenäringen, men dessa ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att kunna fortsätta med en hållbar produktion av viktiga livsmedel från havet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Ett allmänt stopp för bottentrålning väntas också införas i dessa områden. Länsstyrelsen i Halland, som ansvarar för förvaltningen av Kattegatt, har inte hittat några skäl till eventuella undantag från ett förbud. Detta finns också med i förslaget som myndigheterna skickat in och det slutgiltiga beslutet fattas av EU-kommissionen.

MER LÄSNING