Bild
;
Tema: fiske

Tre månaders fiskestopp för havsvandrande ål

Fiskereglerna för europeisk ål skärps ytterligare och det blir nu totalstopp efter ål i svenska havsområden. De nya reglerna och stopperioden gäller från 1 oktober till 31 december i år, den period då ålarna vandrar ut i havet.

Bakgrunden till beslutet om ålfiskestopp i svenska vatten är att EU:s ministrar med ansvar för fiskefrågor under de senaste fem åren beslutat om ett tre månaders fiskestopp av europeisk ål i havet. Stoppet ska enligt EU:s bestämmelser införas under en sammanhängande tidsperiod, mellan den 1 augusti 2022 och 28 februari 2023, då vandringen av ål är som störst. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som beslutat om de nya reglerna i Sverige följer alltså här de internationella besluten om minst tre månader, men man har heller inte tagit i mer än så.

Sedan 2007 råder ett generellt förbud att fiska ål i Sverige. Den som ändå råkar fånga en ål måste släppa tillbaka den. Vissa yrkesfiskare, som har särskilt ålfisketillstånd från HaV, har dock varit undantagna från förbudet. Sedan 2008 beviljar HaV inte några nya tillstånd. Det nya nu är altså att allt ålfiske stoppas under en period. Stoppet omfattar all form av fiskeaktivitet efter ål i havet, inklusive att sumpa ål under förbudsperioden.

Naturskyddsföreningen vill dock se ett totalt fiskestopp på ål och att störningar som vandringshinder och föroreningar reduceras till ett minimum. De hänvisar till Internationella Havsforskningsrådet, ICES, som sedan tidigt 2000-tal gett rådet att den mänskliga påverkan på ål måste minska till så nära noll som möjligt.

Den europeiska ålen, Anguilla anguilla, vandrar mellan havet och sjöar, och passerar under sin långa livsresa många olika länders vatten. Arten klassas som akut hotad i den svenska rödlistan. Mängden ålyngel som når Europas kust varje år har under de senaste femtio åren minskat med hela 90–95 procent. Den befinner sig på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som indikerar ett hållbart bestånd.

MER LÄSNING