Bild
Bild: Krasowit/Shutterstock
;
Tema: fiske

Stora torskhonor hittar vägen

Märkningsförsök på torsk visar att stora torskhonor rör sig längre sträckor än små honor, och binder samman lekplatser. Resultaten visar på ännu en viktig funktion som just stora torskhonor har i ekosystemet och uppmanar förvaltningen att skydda dessa.

Att det är ont om stor fisk i havet har nog knappast undgått någon. Men på några platser i världen, såsom på Norska västkusten, är ekosystemet fortfarande i gott skick. Här går det fortfarande att hitta stora torskar vilket även möjliggör unik forskning på deras roll i havet.

Norska forskare har således genom märkningsförsök följt hur flera hundra torskar i olika storlekar rört sig utefter Norska kusten. Resultatet visar att stora torskhonor har ett annat beteende än små. De simmar längre sträckor än små honor och binder samman viktiga lekplatser.

I dagsläget tar fiskeriförvaltningen på många platser inte hänsyn till fiskens storleksfördelning när man sätter fiskekvoterna. Forskarna uppmanar därför förvaltningen till att spara särskilt stor torsk för populationernas och ekosystemets bästa, vilket kan behöva en justering i nuvarande förvaltningsmodeller.

Resultaten presenteras i den ansedda tidskriften Science.

MER LÄSNING