Bild
;
Tema: fiske

Fiskestopp för sill sågas av forskare

I år är det förbjudet att fiska sill i olika delar av Östersjön under april och maj. Men valet av tidsperioder går på tvärs med råden från svenska expertmyndigheter. I praktiken har det ingen effekt på det storskaliga industrifisket, och möjligheten krymper snabbt för sillbestånden att återhämta sig.  

I höstas föreslog EU-kommissionen stopp för allt riktat sillfiske i centrala Östersjön och Bottniska viken under 2024. Förslaget avvisades dock av ministerrådet, som i stället beslutade om olika perioder av tillfälliga fiskestopp för att skydda den hotade sillens lek. Problemet är att bara en tiondel av sillfisket normalt äger rum under dessa perioder. Det storskaliga industrifisket sker i stället på övervintrande stim som ansamlas längs kusten – det vill säga innan sillen kommer in på grundare vatten för att leka

– Införandet av dessa fredningsperioder är att lyckas med att äta kakan och lämna den kvar åt industrifisket, säger Henrik Svedäng, marinekolog och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Forskare, miljöorganisationer, kustfiskare och politiker har riktat stark kritik mot den svenska regeringen och EU:s ministerråd efter beslutet om fortsatt sillfiske. De tillfälliga fredningsperioderna rimmar också illa med de vetenskapliga rekommendationer som regeringen fick med sig till förhandlingarna i ministerrådet. Havs- och vattenmyndigheten lät SLU Aqua ta fram kunskapsunderlaget, där det betonas att ett tillfälligt fiskestopp i första hand borde ske när sillen befinner sig i sina övervintringsområden. Helst förordar man dock sänkta fiskekvoter eller att hela kustområdet innanför 12 sjömil stängs för pelagiskt trålfiske under hela 2024.

Henrik Svedäng beklagar att den svenska regeringen uppenbarligen inte lyssnade på sina expertmyndigheter. Som det är nu påverkas huvudsakligen det småskaliga kustfisket av beslutet – samma fiske som regeringen och EU säger sig vilja värna.

– Att påstå eller antyda att tidsbegränsade lekfiskestopp är en adekvat metod för att bygga upp bestånden är antingen grundat på cynism eller okunskap. Det kanske låter bra, men saknar den stringens som en lyckad fiskeriförvaltning måste bygga på, säger han.

MER LÄSNING