Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Svenska yrkesfiskare har tjänat på EU

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har de svenska yrkesfiskarna blivit avsevärt färre, men de som är kvar har fått fördelar genom EU-medlemskapet. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.

EU-inträdet innebar att Sveriges, precis som alla andra EU-medlemmars, marina fiske regleras av den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt rapportförfattarna finns det inget som tyder på att svenska yrkesfiskare skulle ha haft det bättre om Sverige stått utanför EU och fortsatt att driva en egen fiskeripolitik.

- Svenskt fiske efter stimfisk som sill och liknande, det som kallas det pelagiska fisket, har fått tillgång till den inre marknaden. EU har också mer pengar i fonder, som fisket kan söka stöd från. Samtidigt har det kustnära fisket fortsatt tappat mark. Östersjötorskens nedgång har förstärkt detta och antalet yrkesfiskare har minskat sedan EU-inträdet, men det är inte medlemskapets fel. Sammantaget har svenska yrkesfiskare tjänat på EU, säger Håkan Eggert, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

EU:s fiskeripolitik har reformerats och blivit allt bättre sedan 1995, men rapportförfattarna konstaterar att den fortfarande har många brister, regelverket är krångligt och många föreslagna reformer har inte blivit verklighet.

- Samtidigt som många fina ord har skrivits har EU misslyckats med förvaltningen av torsken i Östersjön. Där finns ju en potential för samarbete, som hittills inte realiserats, säger Håkan Eggert.

MER LÄSNING