Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

Marina naturreservat kan vara avgörande för klimatet

Att skydda områden till havs är inte bara viktigt för den biologiska mångfalden, det kan också vara avgörande för klimatarbetet. Det framgår av en ny stor analys.

Marina naturreservat gynnar den biologiska mångfalden, reproduktionsförmågan hos marina organismer och kan öka fiskares fångst och inkomster. Men de kan även förbättra upptaget av koldioxid och därför vara avgörande för att uppnå världens klimatmål.

– Den här studien visar att marina naturreservat kan vara ett nyckelverktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet, säger Robert Blasiak, som är forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och en av författarna till studien.

I studien har forskarna granskat så mycket som 22 000 vetenskapliga publikationer om 241 olika marina reservat runtom i världen. Därmed bidrar studien till att fylla en kunskapslucka som tidigare har funnits kring reservatens roll i klimatarbetet.
För att de skyddade områdena ska få full effekt krävs dock att skyddet är både starkt och långvarigt. Idag minskar tvärtom andelen fullt eller starkt skyddade områden globalt, och forskarna hoppas nu att studien ska bidra till att frågan lyfts upp när klimatpolitiska strategier tas fram.

Studien är publicerad i tidskriften One Earth och är ett samarbete mellan CRNS, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Ocean & Climate Platform.

MER LÄSNING