Bild
Bild: Nicholas Kamenos
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Oroväckande värmebölja i norra Östersjön

De senaste veckornas värmebölja i norra Östersjön är den längsta som någonsin uppmätts. Forskare varnar för att de höga vattentemperaturerna kan få stora konsekvenser för det marina ekosystemet i området.

Sedan mitten av juli har temperaturerna i norra Östersjöns ytvatten legat över det normala, vilket innebär att det är den längsta värmebölja som någonsin uppmätts i området. Det oroar forskare vid Umeå universitet.

 – Det här kan vara mycket allvarligt. Ihållande varma perioder skapar helt nya förutsättningar som arterna i norra Östersjön inte är anpassade till, säger Nicholas Kamenos, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Efter en kortare period av förhöjda vattentemperaturer brukar ett marint ekosystem ofta återhämta sig. Däremot kan en långvarig värmebölja som sträcker sig över veckor, eller till och med månader, få förödande konsekvenser. Till exempel gör värmen vissa bakterier mer aktiva, vilket i sin tur kan förändra hela bakteriebalansen i området.

– Under värmeböljor kan man till exempel se att bakteriella infektionerna ökar hos andra organismer, säger Nicholas Kamenos. 

Värmeböljor har blivit allt vanligare i norra Östersjön under de drygt 20 år man utfört temperaturmätningar på yt- och bottenvattnet i området. I hela Östersjöområdet har det skett en temperaturökning på 1-1,5 grader sedan 1990-talet, även om det varierar något mellan olika områden. Störst skillnad ser man i ytvattnet, men i södra delarna av Östersjön syns samma trend även i bottenvattnet.

MER LÄSNING